Järnvägsnätsbeskrivning 2012

Här presenterar vi Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2012. Beskrivningen gäller från den 11 december 2011 till den 8 december 2012, vilket är samma giltighetstid som för Tågplan 2012.