Järnvägsnätsbeskrivning 2022

Här hittar du Järnvägsnätsbeskrivning 2022 som gäller från 12 december 2021 till den 10 december 2022, motsvarande Tågplan 2022.

I och med JNB 2022 så ändras strukturen i dokumentet, i korthet har den utökats med ytterligare ett kapitel och tjänsterna beskrivs nu i 2 kapitel men tillsammans med avgifterna. Bilagornas numrering anger fortfarande vilken kapiteltillhörighet de har. Den nya strukturen är en följd av ett beslut inom RailNetEurope samarbetet. I dokumentet Vad har flyttats och till vilken plats, se länk till dokumentet nedan, går det att se vart någonstans en text i den gamla strukturen återfinns i JNB 2022 och tvärt om.

Vad har flyttats och till vilken plats (Excel, 77 kB)