Vad är Järnvägsnätsbeskrivningen?

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i järnvägsnätet. Trafikverket tar fram Järnvägsnätsbeskrivningen i dialog med tågbolag och samarbetspartners.

Den här sidan innehåller allmän och översiktlig information om Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). För detaljerad information hänvisar vi till huvudsidan om Järnvägsnätsbeskrivningen, där även nyheter och avvikelsemeddelanden finns publicerade.

Järnvägsnätsbeskrivning, JNB

Trafikverkets tjänster för järnväg

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen vilken innehåller tidtabeller för person- och godståg samt tidplan för banarbeten. JNB ligger som grund för tågbolagens ansökan om tid och plats i spåret.

Läs mer om att ta fram tågplanen via länken "Att skapa tidtabeller för tåg".

JNB är Trafikverkets tjänstekatalog och innehåller information om Sveriges järnvägsnät, hur man ansöker om kapacitet, vilka tjänster och avgifter som gäller under en tågplan samt de avtalsvillkor som är aktuella för att trafikera spåren. En kortversion av JNB finns publicerad under rubriken länkar.

Ny utgåva i december varje år

Utifrån bland annat järnvägslagen och EU-direktiv tar Trafikverket varje år fram en ny utgåva av JNB. Den publiceras i december och har då fastställts ett år innan den börjar gälla. Publiceringen sker senast fyra månader innan sista dag för ansökan om tid och plats i spåret.

Förändringar i JNB hanteras med avvikelsemeddelanden och publiceras på Trafikverkets webbplats. Om en ändring påverkar trafiken eller dem som använder tjänsterna, samråder vi med kunderna inom branschen.

Dialog med kunderna

Varje höst arrangerar Trafikverket JNB-dagen för kunder och blivande kunder. Då presenterar vi nyheter i kommande JNB, förändringar i förutsättningar och svarar på frågor inför ansökan till tågplan.