Plankorsnings-OLA – för säkrare trafik vid järnvägsövergångar

Här hittar du information om det avslutade projektet Plankorsnings-OLA (objektiva fakta, lösningar, avsikter). Målsättningen med projektet är att ingen människa ska behöva mista livet på svenska vägar eller järnvägar.

Deltagare i projektet var de dåvarande organisationerna Branschföreningen Tågoperatörerna, Bombardier Transportation, Riksförbundet enskilda vägar, Sveriges åkeriföretag, Sveriges kommuner och landsting samt Storstockholms lokaltrafik. Vägverket och Banverket ledde projektet tillsammans.

Avsiktsförklaringarna i Plankorsnings-OLA offentliggjordes på en säkerhetskonferens 2006. Den 18 mars 2010 slutrapporterades projektet vid Banverkets säkerhetskonferens.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Fakta

Innehållsförteckning (pdf-fil, 13 kB)
Plankorsningsolyckor Del 1 (pdf-fil, 178 kB)
Plankorsningsolyckor Del 2 (pdf-fil, 58 kB)
Analys av dödliga olyckor i plankorsningar 1997-2004 (pdf-fil, 213 kB)
Rapport om plankorsningsolycka i Ekträsk 2005-03-29 (pdf-fil, 1 MB)
Utredningsrapport, Plankorsningsolycka Nosaby 2004-09-10 (pdf-fil, 4 MB)
Presentation Plankorsnings-OLA 2006-03-14 (pdf-fil, 2 MB)
Olycksrapport Vägverket 2010-02-08 (pdf-fil, 405 kB)
Presentationen från BV:s säkerhetskonferens (pdf-fil, 1 MB)
Kartläggning av plankorsningar, Banverket 2006 (pdf-fil, 536 kB)

Aktörernas avsiktsförklaringar

Banverket (pdf-fil, 119 kB)   
Bombardier Transportation (pdf-fil, 102 kB)
Branschföreningen tågoperatörerna (pdf-fil, 27 kB)
Riksförbundet enskilda vägar (pdf-fil, 48 kB)
Storstockholms lokaltrafik (pdf-fil, 46 kB)
Sveriges kommuner och landsting (pdf-fil, 39 kB)
Sveriges åkeriföretag (pdf-fil, 59 kB)
Vägverket (pdf-fil, 3 MB)

Lägesrapport avsikter 2010

Banverkets avstämningsdokument (pdf-fil, 1 MB)
Vägverkets avstämningsdokument (pdf-fil, 645 kB)
Bombardiers avstämningsdokument (pdf-fil, 1 MB)
Branschföreningen Tågoperatörerna (Powerpointfil, 275 kB)
Sveriges Åkeriföretag (pdf-fil, 37 kB)
SKL, 20070322 (pdf-fil, 39 kB)
Riksförbundet Enskilda Vägar, 2007-03-22 (pdf-fil, 47 kB)
Storstockholms Lokaltrafik, 2007-03-22 (pdf-fil, 46 kB)