Beslut om plankorsningar

När en plankorsning på något sätt ska förändras krävs alltid ett så kallat förvaltningsbeslut. Med "förändra" menas en fysisk ombyggnad, till exempel utöka en plankorsning med cykelbanor, bygga en ny plankorsning eller bygga bort en plankorsning.

Om förvaltningsbeslutet innebär att skyddsalternativet ändras genom att kryssmärken, ljussignaler, ljudsignaler och bommar ska sättas upp eller tas bort krävs även ett myndighetsbeslut enligt vägmärkesförordningen (2007:90).