Att arbeta i järnvägsmiljö

För att få arbeta i järnvägsmiljön krävs utbildning och kunskap om de faror som finns på järnvägen. Trafikverket lägger stor vikt vid att du som ska arbeta på vår anläggning förstår vikten av att arbeta på ett säkert sätt.

Trafikverket har detaljerade krav på vilka utbildningar och kompetenser som krävs för att få vistas och arbeta i spårmiljö. Länkar till kompetenskrav och utbildningar finns längst ned på sidan.

Ta ansvar – var ett föredöme

Alla som arbetar inom järnvägsbranschen måste ta ett personligt ansvar och vara ett föredöme för andra:

  • Gå aldrig i spåret om det inte är nödvändigt.
  • Använd varselkläder som visar din tillhörighet och att du har rätt utbildning för att vistas i spårmiljön.
  • Tala om för dem som genar över spåret att det är förbjudet.

 

Rapportera brister, olyckor och tillbud

För att kunna genomföra åtgärder behöver vi få information om brister i vår anläggning som kan innebära risker. Därför är de rapporter som lämnas till oss från våra entreprenörer och järnvägsföretag mycket värdefulla – de ligger till grund för våra kommande åtgärder.