Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ)

Trafikbestämmelser för järnväg (TDOK 2015:0309) gäller på Trafikverkets infrastruktur. I TTJ finns operativa regler för trafikverksamheter i system H, M, S, E2, E3 och R.

Alla stora infrastrukturförvaltare i Sverige använder TTJ som grund för sina regler, vilket innebär att vi har ett gemensamt och likalydande regelverk för den svenska järnvägen.

TTJ förvaltas tillsammans med järnvägsföretag och entreprenörer genom respektive branschorganisation.

Har du frågor om trafikbestämmelser för järnväg, kontakta gärna TTJ-förvaltning via "Kontakta oss" här ovan.