Vägprofil i plankorsningar

I en plankorsning med godtagbar vägprofil har vägbanan samma standard som den väg som leder fram till plankorsningen. En vägtransport som kan nå en viss plankorsning ska alltså kunna passera utan risk.

En plankorsning med godtagbar vägprofil kännetecknas av följande egenskaper:

  • En fordonskombination med ett axelavstånd på tio meter och en markfrigång på 20 cm ska kunna passera.
  • Vägen ska vara så pass rak att en lång fordonskombination kan passera utan att någon del hamnar utanför vägbanan. Avgörande är möjligheten för vägfordonet att ta ut svängen i en kurva, inte vägens kurvradie i sig.
  • Lutningen ska vara lägre än 8 procent för att inte riskera motorstopp vid färd uppför eller att inte kunna bromsa vid färd utför.
  • Korsningsvinkeln ska avvika högst 15 grader från rät vinkel (90 grader).

Plankorsningar som inte uppfyller dessa krav är svåra att åtgärda. För att hjälpa föraren som alltid ansvarar för att fordonet går att framföra en viss väg finns följande hjälpmedel:

  • Varningsmärken
  • Karta i Trafikinformation
Vägmärken

 

Om du har synpunkter på en plankorsning är du välkommen att kontakta Trafikverket. Det är bra om du har noterat plankorsningens femsiffriga nummer som finns på baksidan av kryssmärket. GPS-koordinater går också bra.