Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är en metod för att beskriva de företagsekonomiska effekterna för näringslivet av olika åtgärder på ett jämförbart sätt.

Användningsområde

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är ett en metod för att beskriva de företagsekonomiska effekterna för näringslivet av olika åtgärder på ett jämförbart sätt. Metoden beskrivs i ett verktyg i MS Excel.

Resultatet av en Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning ska komplettera en samlad effektbedömning för en åtgärd. Resultatet redovisas som ett perspektiv i fördelningsanalysen i den samlade effektbedömningen.

Den som upprättar en samlad effektbedömning avgör på egen hand om en FKB ska upprättas eller inte. Avgörandet baseras på om en FKB kan förväntas förbättra beskrivningen av konsekvenserna för näringslivet på ett avgörande sätt. Detta gäller både den inledande analysen (steg 1 i verktyget) och en fullständig FKB.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar metoden och ansvarar för vidareutveckling.