Restidsnyttor mikro- och mesomodeller

Restidsnyttor mikro- och mesomodeller är ett Excel-baserat verktyg för samhällsekonomisk beräkning av restidsnyttor vid analyser där mikro- eller mesomodeller använts.

Verktyget används för att beräkna restidsnyttorna så de kan föras in i en samlad effektbedömning och för att kunna komplettera en Sampers/Samkalk-analys eller EVA-analys med resultat från en mikro- eller mesomodell.

Verktyget ger också stöd för hur modellerna används och för viss dokumentation kring analysen. Mikro- och mesomodeller används ofta för att beskriva förekomst av trängsel där det är viktigt då de beskriver trängsel på ett bättre sätt än Sampers/Samkalk och EVA.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Restidsnyttor mikro- och mesomodeller och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.