ESSET – Effektsamband steg 1- och 2-åtgärder

ESSET (Effekt Samband Steg Ett- och Två-åtgärder) är ett Excelbaserat verktyg som kan användas för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan för vissa steg 1- och 2-åtgärder.

Verktyget genomgår för närvarande en omfattande översyn. Därför är det borttaget från hemsidan.