Elvägskalk

Elvägskalk är ett Excelbaserat verktyg för företags- och samhällsekonomisk beräkning för att anlägga elvägar eller vägar med stationär laddning på laddstationer.

Beslut har nu fattats att inte ha kvar Elvägskalk på Trafikverkets externa webbplats. För att få information om detta kan du läsa dokumentet nedan.