Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullereffekter vid vägobjektanalyser (BEVA)

BEVA är ett Excelbaserat verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet.

Verktyget är ett komplement till effektberäkningar med hjälp av EVA-systemet och verktygets resultat kan föras in och utnyttjas vidare i EVA-systemet.

Användningsområde

 • Befintliga länkar
  - Trafiken förändras med < 20 % på enskilda länkar: BEVA behöver inte göras
  - Trafiken förändras med >= 20%
  - Om förändringen sker vid länkar med bebyggelse, BEVA ska göras
  - Om förändringen sker vid länkar utan bebyggelse, BEVA behöver inte göras

 • Nybyggnation (med bulleråtgärd)
  - Kostnaden för bulleråtgärden ska tas med och det är okej att anta att bulleråtgärden kompenserar för bullret som nybyggnationen ger upphov till
  - Om det finns information om exakt vilka bulleråtgärder som ska utföras kan en VägBuse användas för mer exakt uppskattning av hur nybyggnationen påverkar de boende

Att tänka på

Trafikuppräkningstalen i cellerna G8 och H8 i verktygets första flik bör hämtas från EVA:s trafikuppräkningstal som finns här:
Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065 (pdf, 493 kB)

Har man detaljkunskap om andra uppräkningstal kan dessa användas.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar BEVA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.