Investeringskostnad omräkning BCA

Investeringskostnad omräkning BCA är ett excelbaserat verktyg som kan användas för att beräkna och dokumentera indexomräkning av investeringskostnad (anläggningskostnad) och beräkning av investeringskostnad enligt ASEK 8.

Index och uppräkningsfaktorer uppdateras inte. Om man har ett datum som är senare än januari 2024 för investeringskalkylen behöver index kompletteras.

Index finns på sidan Kostnadsreglering i kontrakt

För sjöinvesteringar hänvisas till kontakten som framgår i excelfilen, om investeringskalkylen har prisnivå senare än december 2023. I vissa fall innehåller investeringen både väg och järnvägsdelar då får man ta huvudtrafikslagets index.

Investeringskostnad omräkning BCA (Excelfil, 66 kB)