Avgiftskalkylator internationellt

EICIS är en avgiftskalkylator för avgifter på Europas infrastruktur. Systemet hanteras av RailNetEurope och det krävs behörighet för att få tillgång till systemet.

För att använda avgiftskalkylatorn behöver du behörighet. Du söker behörighet till avgiftskalkylatorn via EICIS webbplats.