Dokument E6, faunapassager vid Sandsjöbacka

Här kan du ladda ner dokument från förstudie och planläggning av projektet.

Observera att du även kan kontakta Trafikverkets kontaktcenter för att få tillgång till diarieförda dokument.