För dig som jobbar inom rennäringen

Vägar och järnvägar skapar tillgänglighet för både människor och gods men kan också påverka omkringliggande natur om inte rätt hänsyn tas. I Sverige är samernas rätt att bedriva renskötsel grundlagsskyddad och bygger på urminneshävd.

Utveckling och förvaltning av infrastruktur behöver gå hand i hand med samebyarnas möjlighet att bedriva renskötsel. Samebyarnas olika frågor påverkar olika skeden av Trafikverkets verksamhet. Här hittar du information om vilka frågor som Trafikverket arbetar med.

Vänd dig till oss om du har:

  • frågor kopplat till avstängning av järnväg i samband med flytt av renar
  • information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • synpunkter vid nybyggnation eller ombyggnation av väg eller järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • frågor kring utredningar i tidiga skeden (åtgärdsvalsstudier)
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

När det gäller tillfällig avstängning av väg vid flytt av renar ska polisen kontaktas.

Din ingång till Trafikverket är via Kundservice som kopplar dig till rätt handläggare (se "Kontaktuppgifter" i den röda rutan högst upp på sidan). Kundservice har öppet dygnet runt och tar även hand om och ser till att akuta fel åtgärdas.

Vad händer nära dig?

Vilken entreprenör har hand om underhållet på väg nära dig? Informationen om ansvarig entreprenör och eventuella ändringar av områdesgränser uppdateras varje år den 1 september, när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar. Vi upphandlar i dag all skötsel av det statliga vägnätet i konkurrens.
Vem sköter din väg

Vilka större åtgärder ska Trafikverket genomföra i länet? Under ingången Nära dig hittar du projektsidor om ny- och ombyggnation av väg eller järnväg i länet.
Vi bygger och förbättrar (Norrbottens län)
Vi bygger och förbättrar (Västerbottens län)
Vi bygger och förbättrar (Jämtlands län)
Vi bygger och förbättrar (Västernorrlands län)

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Du kan bland annat läsa mer om vägsalt, vinterväghållning och beläggningsarbeten. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.
Så sköter vi vägar