Fotograf: Fredrik Broman

Remibar - Fria vandringsvägar för vattenlevande djur

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.

Projektet finansieras av EU-kommissionen genom Life-programmet som är EU:s miljöfond. EU-kommissionen har beviljat bidrag till 183 projekt inom ramen för Life-programmet.

Projekten inom Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer.