Filmer E6 faunapassage Sandsjöbacka

Här kan du se filmer från faunapassagen vid Sandsjöbackaområdet.

Flygfilm över ekodukten 24 maj 2019. Foto: PeabAir

Övervakningsfilm över djurrörelser under 2019.

Flygfilm över ekodukten vid Sandsjöbacka. Filmen gjord av Peab-Air 5 juni 2018.

Animerad film om målbilden vi hade för projektet 2016.