Bilder E6, faunapassager vid Sandsjöbacka

Här kan du se bilder på faunapassagen vid Sandsjöbacka och på de djur och växter som lever och frodas på och vid ekodukt, viltuthopp och andra passager.

Bilderna får användas fritt av press och media i redaktionellt material om faunapassagen. Ange Trafikverket/Peab Air som bildkälla.

Vegetation, insekter och smådjur på ekodukten under 2019

 

Bilder på djur som använder faunapassagen

 

Flygbilder från 2019

 

Bilder tagna under 2018

 

Byggbilder