Obehörig stoppsignalpassage, OSPA

OSPA, obehörig stoppsignalpassage, innebär att ett fordon passerat en röd signal (stoppsignal) på spåret utan tillstånd.

Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag har olika ansvarsområden utifrån de lagar och regler som gäller inom järnvägsbranschen. I lagstiftningen finns krav på att alla aktörer tillsammans ska arbeta för att gemensamt minska de risker som finns i järnvägstrafiken.

Trots att olika järnvägsföretag kan ha olika typer av OSPA-händelser i sin verksamhet, är händelseförloppen och de bakomliggande orsakerna till händelserna ofta likartade. Gemensamt är också att alla järnvägsföretag trafikerar den infrastruktur som Trafikverket ansvarar för.

Orsakerna till OSPA-händelser kan ibland uppkomma inom järnvägsföretaget, ibland inom Trafikverket. Men oftast står orsakerna att finna inom både järnvägsföretag och Trafikverket.

Det finns alltså många anledningar till att gemensamt arbeta med OSPA-händelser. Det är bara tillsammans som det är möjligt att sammanställa alla fakta kring en OSPA-händelse. Genom den gemensamma hanteringen blir det möjligt att finna gemensamma risker och felkällor. Allt i syfte att skapa en ännu säkrare järnväg och att höja kvaliteten i tågtrafiken.

Mål

De långsiktiga målen för OSPA-arbetet är att:

  • kunna påvisa och komma tillrätta med systematiska fel och därigenom minska antalet OSPA-händelser och minska risken för kollisioner och urspårningar
  • skapa ett system med standardiserade utredningsmallar
  • skapa en för järnvägssektorn sammanhållande funktion för OSPA-arbetet.