Exempel på signal före och efter åtgärd. Foto: Stefan Dahl, Strukton.

Sammanställning obehöriga stoppsignalpassager, Mång-OSPA

Här finns en sammanställning över de signaler som är mest drabbade av obehöriga stoppsignalpassager av händelsekategori A. I sammanställningen finns även eventuellt vidtagna och planerade åtgärder.

Mång-OSPA betyder signaler där tre eller flera A-händelser inträffat under de senaste tre åren.

Sammanställningen ökar kunskapen om var flest obehöriga stoppsignalpassager sker

Syftet med att synliggöra de signaler som mer än andra passeras när de står i "stopp" är att i möjligaste mån öka kunskapen om var dessa signaler finns, för att på så vis minska risken för ytterligare stoppassager.

Det är i första hand förar- och tågklarerarpersonal som kan minska risken för att obehöriga signaler passeras. Förarpersonal kan bli extra uppmärksamma på signalbilder och tågklarerarpersonal kan bli extra uppmärksammade på vilka tåg- respektive växlingsvägar som kanske kan undvikas.

Syftet är också att lyfta fram problembilden så att signalerna kan bli föremål för omprojektering och ombyggnad. Detta kan dock ta tid, men om problemet synliggörs kan det snabba upp möjligheten till åtgärder där problemen är som störst.