Forum för trafiksäkerhetsrisker av gemensamt intresse inom järnväg (FRI)

FRI är ett branschgemensamt forum för samråd om prioriterade trafiksäkerhetsrisker av gemensamt intresse inom järnväg. Målet är också att underlätta identifiering och åtgärdande av riskerna.

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare.

FRI har ett vår- och ett höstmöte där syftet är att delge järnvägsbranschen information om identifierade risker och relevanta resultat samt pågående arbete av gemensamt trafiksäkerhetsintresse.

Inbjudan till vår- och höstmöte går till den kontaktperson som tecknat trafikeringsavtal med Trafikverket, infrastrukturförvaltare järnväg (anläggning med mer än enbart sidospår), Branschorganisationerna Tågföretagen och FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer), JHRF (Järnvägshistoriska Riksförbundet), Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Trygg-Hansa och Riksförbundet Enskilda vägar.

Inför vår- och höstmöten bereds frågor och risker i en mindre grupp bestående av representanter utsedda av Tågföretagen, FSJ och Trafikverket. Gruppen avgör också innehållet i kommande möte.

Du kan kontakta FRI via formuläret som du hittar under fliken Kontaktuppgifter eller genom att ringa kontaktpersonen.

Vi uppdaterar löpande med information på den här webbsidan.

Aktuellt

Höstens FRI-möte hölls som ett hybridmöte, dvs både fysiskt och digitalt. Presentationer från konferensen finns nedan under rubriken Presentationer höstmötet 2023.

Planering inför 2024

Beredningsgruppen till FRI (Lill-FRI) har inplanerade möten följande datum:

  • 28 maj, 2024
  • 10 september, 2024
  • 19 november, 2024


Vår- och höstmöte (Stor-FRI) är inplanerat till den 25 april och 24 oktober, 2024.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med FRI kan du nå oss genom att mejla oss via formuläret under fliken Kontaktuppgifter på denna sida.

Överenskommelse

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare. Sedermera ingår även branschföreningen FSJ.

Överenskommelse mellan Tågföretagen (tidigare BTO), FSJ och Trafikverket (pdf-fil, 234 kB, öppnas i nytt fönster)

Till FRI finns också arbetsgrupper kopplade för att arbeta med identifierade riskområden.

Aktiva grupper för tillfället är: