Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forum för gemensam riskhantering trafiksäkerhetsrisker – ”FRI"

FRI är ett branschgemensamt forum för samråd om prioriterade trafiksäkerhetsrisker av gemensamt intresse inom järnväg. Målet är också att underlätta identifiering och åtgärdande av riskerna.

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare.

FRI har ett vår- och ett höstmöte där syftet är att delge järnvägsbranschen information om identifierade risker och relevanta resultat samt pågående arbete av gemensamt trafiksäkerhetsintresse.

Inbjudan till vår- och höstmöte går till den kontaktperson som tecknat trafikeringsavtal med Trafikverket, infrastrukturförvaltare järnväg (anläggning med mer än enbart sidospår), Branschorganisationerna Tågföretagen och FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer), JHRF (Järnvägshistoriska Riksförbundet), Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Trygg-Hansa och Riksförbundet Enskilda vägar.

Inför vår- och höstmöten bereds frågor och risker i en mindre grupp bestående av representanter utsedda av Tågföretagen, FSJ och Trafikverket. Gruppen avgör också innehållet i kommande möte.

Du kan kontakta FRI via formuläret som du hittar under fliken Kontaktuppgifter eller genom att ringa kontaktpersonen.

Vi uppdaterar löpande med information på den här webbsidan.

Aktuellt

Vårens FRI-möte ersattes av Trafikverkets resultatkonferens som belyste ämnet suicidprevention på järnväg. Konferensen innehöll även presentation av utfall och analys av trafiksäkerhetsläget samt presentation av FRI:s undergrupper. Om du missade konferensen eller vill se den igen finns länk till inspelningen längre ner på sidan.

Planering inför 2022

Beredningsgruppen till FRI (Lill-FRI) har inplanerade möten följande datum:

  • Den 17 februari
  • Den 12 maj
  • Den 15 september
  • Den 24 november

Vår- och höstmöte (Stor-FRI) är inplanerat till den 28 april och den 27 oktober. Överenskommelserna kommer att uppdateras under våren. 

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med FRI kan du nå oss genom att mejla oss via formuläret under fliken Kontaktuppgifter på denna sida.

Överenskommelse

FRI är etablerat av Trafikverket och de järnvägsföretag som trafikerar Trafikverkets infrastruktur samt större angränsande infrastrukturförvaltare. Sedermera ingår även branschföreningen FSJ.

Överenskommelse mellan Tågföretagen (tidigare BTO), FSJ och Trafikverket (pdf-fil, 234 kB, öppnas i nytt fönster)

Till FRI finns också arbetsgrupper kopplade för att arbeta med identifierade riskområden.

Aktiva grupper för tillfället är: