Gruppen för Nollvisionen i Samverkan, GNS

Gruppen för Nollvisionen i Samverkan (GNS) är en arena för samverkan mellan myndigheter och aktörer som syftar till att höja den gemensamma förmågan att aktivt bidra till Nollvisionen och gällande etappmål som en del av en hållbar samhällsutveckling.

GNS träffas fyra gånger per år och hanterar aktuella trafiksäkerhetsfrågor som rör vägtrafik samt målstyrning trafiksäkerhet väg.

I GNS ingår representanter från 

 • Arbetsmiljöverket
 • Folksam
 • Göteborgs stad
 • NTF
 • Polismyndigheten
 • Regeringskansliet
 • SAFER
 • Stockholms stad
 • STR
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Transportstyrelsen
 • Trafikverket
 • Umeå kommun