Samrådsutgåva för JNB 2016

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2016. Samrådstiden är 26 september till 31 oktober kl 15.00.

Dokumenten på denna sida öppnas i nytt fönster.

JNB 2016 – samrådsutgåva (pdf-fil, 1,65 MB)

Bilaga 1.1 Kontakter (pdf-fil, 161 kB)
Bilaga 2.1 Uppgifter som ska lämnas före tågs avgång (pdf-fil, 245 kB)
Bilaga 2.2 Säkerhet vid aktivitet i spårområde (pdf-fil, 46 kB)
Bilaga 3.1. Tillgänglig infrastruktur på sidospår (excelfil, 500 kB)
Bilaga 3.2 Planerade större banarbeten (pdf-fil, 122 kB)
Bilaga 3.3 Bevakning av driftplatser (pdf-fil, 49 kB)
Bilaga 3.4 Banstandarddata (excelfil, 120 kB)
Bilaga 3.5 Största tillåtna hastighet per sträcka (excelfil, 45 kB)
Bilaga 3.6 Lutningar (excelfil, 482 kB)
Bilaga 4.2 Prioriteringskriterier (pdf-fil, 504 kB)
Bilaga 4.3 Trafikkalender (pdf-fil, 113 kB)
Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar (pdf-fil, 541 kB)
Bilaga 5.1 Trafikinformation (pdf-fil, 156 kB)
Bilaga 5.2 SLA Trafikinformation (pdf-fil, 134 kB)
Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner (pdf-fil, 328 kB)
Bilaga 6.2 Orsakskoder för kvalitetsavgifter (pdf-fil, 470 kB) (kommer att uppdateras efter avslutat samråd för avvikelsemeddelande 4 JNB 2015)
Bilaga 6.3 Beräkningsexempel elkostnad (pdf-fil, 491 kB)
Bilaga 7.1 Föreskrifter (pdf-fil, 181 kB)
Bilaga 7.2 Hanteringsregler vid olycka och tillbud (pdf-fil, 34 kB)
Bilaga 7.3 Rutiner vid skadereglering (pdf-fil, 196 kB)

Karttjänst

Karttjänst (länk till annan webbplats)

Föreskrifter enligt avtalsvillkoren

TDOK 2013:0389 ver 2 Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringssystem E1, E2 och E3
TDOK 2013:0601 Växlar-manövrering med lokalställare, passage när växel är ur kontroll (pdf-fil, 501 kB)
TDOK 2013:0657 (pdf-fil, 175 kB)
TDOK 2014:0132 Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringssystem F (pdf-fil, 101 kB)
BVF 1946.4
BVF 592.11 – Detektorer. Hantering av larm från stationära detektorer samt åtgärder efter upptäckta skador vid manuell avsyning
BVF 922 – Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser
BVF 925 (pdf-fil, 185 kB)
BVF 1930 (pdf-fil, 31 kB)

Övriga dokument

Årsplan servicefönster Malmö och sydöstra Skåne (excelfil, 56 kB)
Årsplan servicefönster Norra stambanan (excelfil, 53 kB)
Mall för tåglägeskanaler Cst T16 (excelfil, 24 kB)
Mall för tåglägeskanaler G T16 (excelfil, 17 kB)
Mall för tåglägeskanaler M T16 (excelfil, 67 kB)