Miljökrav där Stockholms, Göteborgs eller Malmö stad är beställare

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Stockholms, Göteborgs, Malmö stad.

Mallar och stöddokument är inte obligatoriska, utan kan användas om beställaren inte har önskemål om särskilda mallar.

Kraven bygger på en överenskommelse om gemensamma krav och handlar om att minska miljö- och klimatpåverkan vid genomförande av entreprenader. Utöver de gemensamma kraven kan det även tillkomma plats- och objektsspecifika krav. Dessa anges då i förfrågningsunderlaget.

Stockholms, Göteborgs, Malmö stad och Trafikverket har tillsammans tagit fram en gemensam vägledning till kraven.

Övriga städer eller kommuner kan med fördel använda kraven i sina upphandlingar samt referera till vägledningen om det godtas av respektive nämnd och/eller kommunfullmäktige.