Allmänna bestämmelser vid upphandling

Trafikverket använder följande allmänna bestämmelser vid upphandling.

  • Allmänna bestämmelser för byggbranschen, AB 04, för utförandeentreprenad.
  • Allmänna bestämmelser för totalentreprenader, ABT 06, för totalentreprenad och drift- och underhållsentreprenader.
  • Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09, för tekniska konsulttjänster.