Möjligheter till kompletteringar av anbud

Från och med april 2024 tillämpar Trafikverket utökade möjligheter till rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud.

Utökade möjligheter till rättelse, förtydligande och komplettering av anbud

Med start i april 2024 tillämpar Trafikverket utökade möjligheter till rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud i Trafikverkets upphandlingar. Syftet är att eftersträva största möjliga konkurrens med likabehandlande och transparenta regler.

Detta innebär att Trafikverket kan begära och tillåta att anbudsgivare kompletterar, förtydligar eller rättar lämnade uppgifter, så länge det inte ändrar det affärsmässiga innehållet i anbudet, och om det kan ske enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Förändringen genomförs i linje med:

  • Trafikverkets uppdrag att verka för ökad produktivitet och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll.
  • Trafikverkets mål att vara Leverantörens första val.
  • Trafikverkets nya riktlinje Samarbete i entreprenader och tekniska konsulttjänster.
     

Detaljer framgår av upphandlingsdokumenten

Observera att vad som gäller i den enskilda upphandlingen framgår av upphandlingsdokumenten. Hur dessa texter kan se ut hittar ni i de exempel på administrativa föreskrifter som är publicerade på sidan Dokument för upphandling.

Dokument för upphandling

Bakgrund
Trafikverket får regelbundet förkasta bra anbud på grund av mindre formella brister i anbudet. Bristerna förekommer bland så väl etablerade och upphandlingsvana företag som mindre vana anbudsgivare. Förutom att det innebär en högre kostnad för Trafikverket och samhället i den enskilda affären så kan det innebära att leverantörer upplever att det är för krånglig att göra rätt och avstår från att lämna anbud till Trafikverket helt och hållet.