Kostnadsreglering i kontrakt

Här kan du ladda ner en tabell som redovisar indextal och baspriser för kostnadsreglering i Trafikverkets kontrakt.

Ladda ner tabellen som pdf:
Kostnadsreglering 2024-06-18 (pdf, 186 kB)

KPI-KS som index kommer att fasas ut.

För generell indexreglering byts nuvarande index KPI-KS ut mot Labor Cost Index (LCI) för konsultuppdrag och mot Entreprenadindex i form av indexkorgar för entreprenader.

De nya indexmodellerna gäller i de kontrakt som Trafikverket ingår med leverantörer, där förfrågningsunderlag (inklusive kontrakt) annonseras efter 1 januari 2021.

Offentliggörande av LCI följer av SCB:s publiceringskalender. LCI redovisas kvartalsvis.

Entreprenadindex tas fram av SCB, publiceras på Entreprenadindex och redovisas på månadsbasis.
Byggföretagen Entreprenadindex