Hållbarhetskrav på leverantörer vid upphandling

Trafikverket upphandlar enligt de krav som finns för statliga myndigheter, till exempel sociala krav, som arbetsrättigheter och antidiskriminering, och miljökrav.

I Trafikverkets upphandlingar ställs krav inom flera hållbarhetsområden, till exempel inom miljö – men även inom social hänsyn, vilket bidrar till en hållbar utveckling. Regeringens nationella upphandlingsstrategi ställer krav på myndigheter att genom upphandling verka för skäliga anställningsvillkor och ökad sysselsättning. I Agenda 2030 finns mål för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och jämställdhet.

De sociala kraven i Trafikverkets upphandlingar omfattar:

  • Minimilön eller minimivillkor vid utförande av uppdrag i Sverige
  • Grundläggande rättigheter för arbetstagare i hela leveranskedjan vid produktion av varor och tjänster
  • Skatter och socialförsäkringsavgifter
  • Antidiskriminering
  • Förhållningssätt i etiska frågor, exempelvis korruption
  • Sysselsättningskrav

Syftet är att motverka exempelvis lönedumpning, svartarbete, diskriminering och korruption. Inga människor får utnyttjas eller fara illa, lagar ska följas och konkurrensen ska vara rättvis.