Tröskelvärden för upphandling

Olika upphandlingsregler och upphandlingsförfaranden gäller beroende på om värdet på en upphandling är över eller under vissa tröskelvärden.

Gällande tröskelvärden för upphandling enligt LOU
Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter  143 000 1 546 202
Byggentreprenader   Euro SEK
Samtliga upphandlande myndigheter  5 538 000 59 880 179

 

Gällande tröskelvärden för upphandling enligt LUF
Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter  443 000 4 789 982
Byggentreprenader   Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter  5 538 000 59 880 179

Tröskelvärdena revideras vartannat år.

Mer om tröskelvärden

Tröskelvärden och gräns för direktupphandling  (Konkurrensverkets webbplats)