Förfrågningsunderlag i upphandlingar

I Trafikverkets upphandlingar används en modell för förfrågningsunderlag som ansluter till AMA, med den skillnaden att ni har ett separat kontrakt.

För upphandlingar som rör andra områden än tekniska konsulter och entreprenader kan underlagen se lite olika ut, beroende på vad som ska upphandlas. Vår ambition är att ni som leverantörer ska känna igen våra anbudsunderlag oavsett vad som upphandlas.

Läs mer under Dokument för upphandling.