Lagar, regler och förordningar om upphandling

Trafikverket upphandlar enligt de lagar som finns för statliga myndigheter.

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Se länk till lagarna här nedan. Vilken av lagarna som används beror på om det är väg- eller järnvägsrelaterad verksamhet som vi upphandlar.

Trafikverket verkar inom den klassiska sektorn (vägrelaterad verksamhet) och försörjningssektorerna (järnvägsrelaterad verksamhet).