Miljökrav - Stockholm, Göteborg, Malmö beställare.

Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är beställare

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms stad. Mallarna och stöddokumenten nedan är inte obligatoriska, utan används om beställaren inte har önskemål om särskilda mallar.

Kraven bygger på en överenskommelse om gemensamma krav och handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Utöver de gemensamma kraven kan det även tillkomma plats- och objektsspecifika krav. Dessa anges då i förfrågningsunderlaget.

Göteborg, Malmö, Stockholm och Trafikverket har tillsammans tagit fram en gemensam vägledning till kraven.