Rapporter, beslutade rekommendationer och övriga dokument

Här hittar du rapporter från Anläggningsforum och beslutade rekommendationer. Nu är nio rekommendationer beslutade och undertecknade. De ska snarast implementeras i verksamheten.