Samråd järnvägsnätsbeskrivning 2019

Här presenteras de samråd som genomförs om järnvägsnätsbeskrivning 2019.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 213 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 JNB 2019 (pdf-fil, 1,4 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 728 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 2

Inbjudan till samråd (pdf-fil 237 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2 (pdf-fil, 1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 497 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 3

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 233 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 3 (pdf-fil, 1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 327 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 (pdf-fil, 649 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 103 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 5

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 5 (pdf-fil, 702 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 5 (pdf-fil, 894 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 6

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 225 kB)
Meddelande om senareläggning av samrådsperiod (pdf-fil, 87 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 6 (pdf-fil, 1 MB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 6 (pdf-fil, 844 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 238 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 (pdf-fil, 618 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 7 (pdf-fil, 465 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 (pdf-fil, 246 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 243 kB)
Inga föreslagna ändringar (pdf-fil, 157 kB)