Samrådsutgåva för JNB 2019 och TRAV-mallar

Här finns samrådsutgåvan för järnvägsnätsbeskrivning 2019 och mallar för trafikeringsavtal. Samrådstiden är från 30 september till 31 oktober klockan 15.00.

Samrådssvar lämnas till jnb@trafikverket.se eller per post till:

Trafikverket
Järnvägsnätsbeskrivning 2019 samrådssvar
781 89 Borlänge

Sammanställning över förändringar för JNB 2019 (pdf, 479 kB)

Alla dokument öppnas i nytt fönster.