Samråd järnvägsnätsbeskrivning 2015

Här presenteras de samråd som genomförs om järnvägsnätsbeskrivning 2015.

 Dokumenten nedan är pdf-filer om inget annat anges och öppnas i nytt fönster.

Samråd avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 230 kB)
Sändlista (pdf-fil, 213 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 JNB 2015 (pdf-fil, 1 MB)
Beslut om samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 2015 (pdf-fil, 1,0 MB)
Redovisning samrådssvar (pdf-fil, 551 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 2  

Inbjudan till samråd (Pdf-fil, 242 kB) 
Beslut om samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2, 2015 (Pdf-fil, 270 kB)
Redovisning av samrådssvar (Pdf-fil, 548 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 244 kB)
Beslut om samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 (pdf-fil, 1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 2,74 MB)

Samråd avvikelsemeddelande 6

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 239 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 6 JNB 2015 (pdf-fil, 395 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 639 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 230 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 JNB 2015 (pdf-fil, 596 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 1 MB)
ETSI specifikation TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06) (pdf-fil, 76 kB)
GSM-R Terminal filter Technical Specification TRV 2014/71742 (pdf-fil, 427 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 230 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 JNB 2015 (pdf-fil, 347 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 148 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 229 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 JNB 2015 (pdf-fil, 497 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 382 kB)

Samråd avvikelsemeddelande 14

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 223 kB)
Sändlista – Inbjudna till samråd (excel-fil, 27 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 14 JNB 2015 (pdf-fil, 774 kB)

Samråd för JNB 2015

Samrådsutgåva JNB 2015
Inbjudan till samråd - järnvägsföretag (pdf-fil, 232 kB)
Inbjudan till samråds – infrastrukturförvaltare (pdf-fil, 484 kB)
Sändlista – järnvägsföretag (pdf-fil, 89 kB)
Sändlista – infrastrukturförvaltare (pdf-fil, 132 kB)
Redovisning av samrådssvar JNB 2015 (pdf-fil, 1,5 MB)