Trångsektorsplaner 2015

Här hittar du trångsektorsplaner för storstadsområdena Stockholm Mälardalen, Göteborg och Skåne. Syftet är ett effektivt utnyttjande av linjekapaciteten och att upprätthålla punktlighet och robusthet i trafiksystemet.