Tillåtelsebeslut om temporär vägutrustning

Tillåtelsebeslut på barriärer, reflexmaterial, TMA och andra beslut om Arbete på väg.

2024-06-11

Beslut om tillåtelse av Svea WXS 5,7 som temporär skyddsanordning med soundpanel, toppnät och taggtråd (pdf, 2 MB)

2024-06-11

Tillåtelsebeslut Worxsafe Torun 2.85 i kapacitetsklass T2 som temporär skyddsanordning (pdf, 2 MB)
Tillåtelsebeslut Worxsafe Torun 2.85 i kapacitetsklass T3 som temporär skyddsanordning (pdf, 2 MB)

2024-03-08

Tillåtelsebeslut Roadblock 650 som temporär skyddsanordning (pdf, 2,9 MB)

2024-02-05

Tillåtelsebeslut Svea WXS 2,85 temporär N2 (pdf, 1,7 MB)
Tillåtelsebeslut Svea WXS 5,7 temporär N2 (pdf, 1,7 MB)
Tillåtelsebeslut Svea WXS 2,85 temporär N2 med soundpanel toppnät taggtråd (pdf, 1,7 MB)
Tillåtelsebeslut Svea WXS 1,425 T2 (pdf, 2,9 MB)

2023-12-15

Beslut om tillåtelse av Bender Roadblock 650 temporär T2 (pdf, 3 MB)
Beslut om tillåtelse av Benders Roadblock 650 temporär T3 (pdf, 3 MB)

2023-09-22

Beslut om tillåtelse av BLADE-TMA EU (pdf, 2 MB)
Beslut om tillåtelse av BLADE-TTMA EU (pdf, 2 MB)

2023-09-18

Beslut om tillåtelse av Svea Worxsafe 5.7 (pdf, 2 MB)

2023-09-15

Tillåtelsebeslut SafePass Road Barrier 2,58 (pdf, 2 MB)
Deltabloc DB 80 K150S FL T3 Tillåtelsebeslut (pdf, 2 MB)
Tillåtelsebeslut Proguard CB 806 N2 (pdf, 2 MB)

2023-08-30

Beslut om tillåtelse av SmartProtect Metro (pdf, 2 MB)

2023-01-24

Beslut om tillåtelse av DELTA BLOC SB70 samt SB70B 6m MW 180  T3 (pdf, 670 kB)
Beslut om tillåtelse av REBLOC 80SA_6 T3 (pdf, 660 kB)

2022-09-12

Beslut om tillåtelse av DB 80 SafeSound 6m K150S temporär
skyddsanordning (pdf, 660 kB)

2022-07-07

Beslut om tillåtelse av TMA DEFENDER (pdf, 657 kB)
Beslut om tillåtelse av Silke TMA och Silke MASH 2016 TL3 (pdf, 646 kB)

2022-07-01

Beslut om tillåtelse av SmartProtect skyddsbarriärer T3 och T2 (pdf, 269 kB)
Beslut om tillåtelse av ProGuard CB803 kapacitetsklass T2 och T3 (pdf, 467 kB)

2021-12-20

Beslut om tillåtelse av ProGuard City Barrier (pdf, 458 kB)

2021-10-28

Beslut om tillåtelse av SmartProtect skyddsbarriär (pdf, 261 kB)

2021-10-14

Beslut om tillåtelse av PRoGuard CB806 kapacitetsklass T3 (pdf, 462 kB)

2018-09-14

Tillåtelsebeslut av GPLINK 1.5, kapacitetsklas T3. 6 meterslängder (pdf, 894 kB)

2021-05-07

Beslut om tillåtelse av Worksafe WXS 2.85 kapacitetklass T2 och T3 (pdf, 1 mB)

2021-03-15

Beslut om tillåtelse av låsanordning SafeLock på SafePass Road Barrier T3 (pdf, 828 kB)

2020-11-09

Beslut Gregory Inc TTMA-200 Trailer (pdf, 816 kB)

2019-11-14

Beslut GPLINK 1.5 kapacitetsklass T3 (pdf-fil, 517 kB)

2019-07-07

Beslut SafePass Road Barrier Temporär N2.pdf

Beslut REBLOC 80SA 4 T3 och temporär N2.pdf

2019-06-03

Beslut Mini-Step Barrier (pdf-fil, 506 kB)

2018-12-19

Beslut om tillåtelse av REBLOC 80SA 12 Temporär N2 (pdf-fil, 555 kB)

2018-11-27

Beslut SafePass GC räcke (pdf-fil,535 kB)

2018-11-16

Beslut om tillåtelse av OBEX T50 (pdf-fil, 510 kB)

2018-09-25

Tillåtelsebeslut Rebloc RB50 12 T3 (pdf-fil, 582 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB50H 4 T3 (pdf-fil, 579 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S 8 T3 och RB80S 4 T3 (pdf-fil, 572 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S 12 H1 (pdf-fil, 543 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S12 N2 (pdf-fil, 546 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S12 T3 (pdf-fil, 545 kB)

2018-06-11

Beslut om ATA-Buffert (pdf-fil, 538 kB)

2017-10-19

Beslut om tillåtelse av alternativt ändelement till SafePass Road Barrier (pdf-fil, 493 kB)

2017-09-19

Beslut om tillåtelse av BarrierGuard 600 (pdf-fil, 515 kB)

2017-06-29

Beslut: Kravspecifikation temporära bullerskärmar (pdf-fil, 708 kB)

2017-05-30

Beslut om tillåtelse av Verdegro TTMA 100K pdf-fil, 471 kB)

2017-04-28

Beslut om tillåtelse av Verdegro Blade (pdf-fil, 464 kB)
Beslut om tillåtelse av SafePass Road Barrier (pdf-fil, 485 kB)

2017-04-25

Beslut om tillåtelse av TMA Scorpionen Typ 11 (pdf-fil, 504 kB)

2016-12-05

Beslut om tillåtelse av Haitsma Betons HaiSafe T barrier (pdf-fil, 252 kB)

2016-02-01

Beslut om tillåtelse av DELTA BLOC SB50/6m som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 515 kB)

2015-12-17

Beslut om tillåtelse av SafeEnd P2 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 16 kB)
Beslut om tillåtelse av Tau Tube 110 på stålplatta som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 17 kB)

2015-03-20

Beslut om tillåtelse av Raptor Crash Cushion TL-1 (pdf-fil, 93,9 kB)

2014-08-12

Beslut - Safe-Stop 90 TMA tillåts som temporär skyddsutrustning (pdf-fil, 67 kB)

2014-01-14

Beslut om att tillåta användning av TMA Wagenaar Wegebakening (pdf-fil, 134 kB)

2013-09-24

Beslut Aura Metalized (pdf-fil, 87 kB)

2013-09-06

Beslut om utmärkning av fordon i väghållningsarbete (pdf-fil, 74 kB)

2013-04-04

Beslut om att tillåta användning av 3M high Intensity Prismatic 3931 CWZ (pdf-fil, 30 kB)
Beslut om att tillåta användning av Avery WR-6101 (pdf-fil, 30 kB)

2013-03-13

Beslut om att tillåta TMA på vagn (pdf-fil, 27 kB) 

2013-03-07 

Beslut om krav på reflexmaterial på X3 i vägarbetsområde (pdf-fil, 22 kB)
Beslut om att tillåta användning av folie 3311 i 3M HI 3300 serie (pdf-fil, 32 kB)
Beslut om att tillåta användning av ORAFOL Reflexmaterial (pdf-fil, 32 kB)

2013-02-18

Beslut om tillåtelse av PROTEC 100 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 56 kB)
Beslut om tillåtelse av Birsta CITY-Guard som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 94 kB)

2012-09-21

Beslut - Verdegro TMA tillåts för användning på allmänna statliga vägar (pdf-fil, 62 kB)

2012-07-02

Upphävande av beslut angående kompetenskrav för arbete på väg med ärendenummer TRV 2011/44052A (pdf-fil, 38 kB)

2012-01-31

Beslut om tillåtelse av Delta Bloc DB50SL som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 313 kB)

2011-12-22

Beslut angående alternativa bärare av TMA (pdf-fil, 383 kB)

2011-10-21

Beslut om Trafikverkets administrativa rutiner för tillåtelse av temporära skyddsanordningar för arbete på väg (pdf-fil, 966 kB)

2011-09-05

Beslut om tillåtelse av REBLOC TB60 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 527 kB)

2011-06-23

Beslut om att tillåta användning av 3M Svenska AB reflexmaterial Diamond Grade 983-serien (pdf-fil, 50 kB)

2011-05-30

Beslut om tillåtelse av Asset International MASS System1 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 622 kB)
Beslut att tillåta MEAG 2000/70 2m som tvärgående skydd (pdf-fil, 622 kB)

2011-05-04

Beslut om tillåtelse av Duo-Rail som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 432 kB)
Beslut om tillåtelse av ProTec 120 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 392 kB)
Snoline TTMA 100 Trailer TMA tillåts för användning på allmänna statliga vägar (pdf-fil, 427 kB)

2010-11-29

Tillstånd att använda ACLS-TMA monterat på lastväxlarflak (pdf-fil, 226 kB)

2010-10-21

Tvärgående skydd vid vägarbeten: reviderat beslut beträffande införande av krav enligt metodbeskrivning 351 (pdf-fil, 817 kB)
Missiv Nytt beslut om tvärgående skydd enligt metodbeskrivning 351 vid vägarbeten (pdf-fil, 183 kB)

2010-06-28

Beslut om att godkänna Carrest Road Application för användning på det statliga
vägnätet (pdf-fil, 339 kB)

2010-06-01

Förlängning av beslut reflexmaterial (pdf-fil, 290 kB)

2010-02-12

Beslut om att tillåta användning av trafikbuffert typ MEAG 2000/100 på det statliga vägnätet (pdf-fil, 168 kB)

2009-09-02

Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:50) om användning av vissa varningsanordningar m.m. (pdf-fil, 17 kB)

Transportstyrelsens föreskrifter om användning av vissa varningsanordningar m.m. (pdf-fil, 61 kB)

2008-12-18

Beslut om att tillåta användning av Berlex lastväxlarflak SATSS som bärare av TMA Scorpionen (pdf-fil, 247 kB)

2008-10-17

Beslut om att tillåta användning av Bergma AS:s trafikbuffert Bergmabufferten 70/2000 (pdf-fil, 845 kB)

2008-02-11

Beslut om att tillåta användning av Berlex AB:s temporära skyddsanordning Plogen (pdf-fil, 31 kB)

2007-06-15

Dikesslåtter med maskin som framförs utanför den belagda vägytan (pdf-fil, 460 kB)

2007-06-14

Metodbeskrivning 351 - Tvärgående skyddsanordningar Klassificering, prestandekrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder (Trafikverkets publikationsdatabas)