Tillåtelsebeslut om temporär vägutrustning

Tillåtelsebeslut på barriärer, reflexmaterial, TMA och andra beslut om Arbete på väg.

2023-09-22

Beslut om tillåtelse av BLADE-TMA EU (pdf, 2 MB)
Beslut om tillåtelse av BLADE-TTMA EU (pdf, 2 MB)

2023-09-18

Beslut om tillåtelse av Svea Worxsafe 5.7 (pdf, 2 MB)

2023-09-15

Tillåtelsebeslut SafePass Road Barrier 2,58 (pdf, 2 MB)
Deltabloc DB 80 K150S FL T3 Tillåtelsebeslut (pdf, 2 MB)
Tillåtelsebeslut Proguard CB 806 N2 (pdf, 2 MB)

2023-08-30

Beslut om tillåtelse av SmartProtect Metro (pdf, 2 MB)

2023-01-24

Beslut om tillåtelse av DELTA BLOC SB70 samt SB70B 6m MW 180  T3 (pdf, 670 kB)
Beslut om tillåtelse av REBLOC 80SA_6 T3 (pdf, 660 kB)

2022-09-12

Beslut om tillåtelse av DB 80 SafeSound 6m K150S temporär
skyddsanordning (pdf, 660 kB)

2022-07-07

Beslut om tillåtelse av TMA DEFENDER (pdf, 657 kB)
Beslut om tillåtelse av Silke TMA och Silke MASH 2016 TL3 (pdf, 646 kB)

2022-07-01

Beslut om tillåtelse av SmartProtect skyddsbarriärer T3 och T2 (pdf, 269 kB)
Beslut om tillåtelse av ProGuard CB803 kapacitetsklass T2 och T3 (pdf, 467 kB)

2021-12-20

Beslut om tillåtelse av ProGuard City Barrier (pdf, 458 kB)

2021-10-28

Beslut om tillåtelse av SmartProtect skyddsbarriär (pdf, 261 kB)

2021-10-14

Beslut om tillåtelse av PRoGuard CB806 kapacitetsklass T3 (pdf, 462 kB)

2018-09-14

Tillåtelsebeslut av GPLINK 1.5, kapacitetsklas T3. 6 meterslängder (pdf, 894 kB)

2021-05-07

Beslut om tillåtelse av Worksafe WXS 2.85 kapacitetklass T2 och T3 (pdf, 1 mB)

2021-03-15

Beslut om tillåtelse av låsanordning SafeLock på SafePass Road Barrier T3 (pdf, 828 kB)

2020-11-09

Beslut Gregory Inc TTMA-200 Trailer (pdf, 816 kB)

2019-11-14

Beslut GPLINK 1.5 kapacitetsklass T3 (pdf-fil, 517 kB)

2019-07-07

Beslut SafePass Road Barrier Temporär N2.pdf

Beslut REBLOC 80SA 4 T3 och temporär N2.pdf

2019-06-03

Beslut Mini-Step Barrier (pdf-fil, 506 kB)

2018-12-19

Beslut om tillåtelse av REBLOC 80SA 12 Temporär N2 (pdf-fil, 555 kB)

2018-11-27

Beslut SafePass GC räcke (pdf-fil,535 kB)

2018-11-16

Beslut om tillåtelse av OBEX T50 (pdf-fil, 510 kB)

2018-09-25

Tillåtelsebeslut Rebloc RB50 12 T3 (pdf-fil, 582 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB50H 4 T3 (pdf-fil, 579 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S 8 T3 och RB80S 4 T3 (pdf-fil, 572 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S 12 H1 (pdf-fil, 543 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S12 N2 (pdf-fil, 546 kB)
Tillåtelsebeslut Rebloc RB80S12 T3 (pdf-fil, 545 kB)

2018-06-11

Beslut om ATA-Buffert (pdf-fil, 538 kB)

2017-10-19

Beslut om tillåtelse av alternativt ändelement till SafePass Road Barrier (pdf-fil, 493 kB)

2017-09-19

Beslut om tillåtelse av BarrierGuard 600 (pdf-fil, 515 kB)

2017-06-29

Beslut: Kravspecifikation temporära bullerskärmar (pdf-fil, 708 kB)

2017-05-30

Beslut om tillåtelse av Verdegro TTMA 100K pdf-fil, 471 kB)

2017-04-28

Beslut om tillåtelse av Verdegro Blade (pdf-fil, 464 kB)
Beslut om tillåtelse av SafePass Road Barrier (pdf-fil, 485 kB)

2017-04-25

Beslut om tillåtelse av TMA Scorpionen Typ 11 (pdf-fil, 504 kB)

2016-12-05

Beslut om tillåtelse av Haitsma Betons HaiSafe T barrier (pdf-fil, 252 kB)

2016-02-01

Beslut om tillåtelse av DELTA BLOC SB50/6m som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 515 kB)

2015-12-17

Beslut om tillåtelse av SafeEnd P2 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 16 kB)
Beslut om tillåtelse av Tau Tube 110 på stålplatta som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 17 kB)

2015-03-20

Beslut om tillåtelse av Raptor Crash Cushion TL-1 (pdf-fil, 93,9 kB)

2014-08-12

Beslut - Safe-Stop 90 TMA tillåts som temporär skyddsutrustning (pdf-fil, 67 kB)

2014-01-14

Beslut om att tillåta användning av TMA Wagenaar Wegebakening (pdf-fil, 134 kB)

2013-09-24

Beslut Aura Metalized (pdf-fil, 87 kB)

2013-09-06

Beslut om utmärkning av fordon i väghållningsarbete (pdf-fil, 74 kB)

2013-04-04

Beslut om att tillåta användning av 3M high Intensity Prismatic 3931 CWZ (pdf-fil, 30 kB)
Beslut om att tillåta användning av Avery WR-6101 (pdf-fil, 30 kB)

2013-03-13

Beslut om att tillåta TMA på vagn (pdf-fil, 27 kB) 

2013-03-07 

Beslut om krav på reflexmaterial på X3 i vägarbetsområde (pdf-fil, 22 kB)
Beslut om att tillåta användning av folie 3311 i 3M HI 3300 serie (pdf-fil, 32 kB)
Beslut om att tillåta användning av ORAFOL Reflexmaterial (pdf-fil, 32 kB)

2013-02-18

Beslut om tillåtelse av PROTEC 100 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 56 kB)
Beslut om tillåtelse av Birsta CITY-Guard som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 94 kB)

2012-09-21

Beslut - Verdegro TMA tillåts för användning på allmänna statliga vägar (pdf-fil, 62 kB)

2012-07-02

Upphävande av beslut angående kompetenskrav för arbete på väg med ärendenummer TRV 2011/44052A (pdf-fil, 38 kB)

2012-01-31

Beslut om tillåtelse av Delta Bloc DB50SL som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 313 kB)

2011-12-22

Beslut angående alternativa bärare av TMA (pdf-fil, 383 kB)

2011-10-21

Beslut om Trafikverkets administrativa rutiner för tillåtelse av temporära skyddsanordningar för arbete på väg (pdf-fil, 966 kB)
Beslut om riktlinje Omledning av trafik (pdf-fil 1 Mb)

2011-09-05

Beslut om tillåtelse av REBLOC TB60 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 527 kB)

2011-06-23

Beslut om att tillåta användning av 3M Svenska AB reflexmaterial Diamond Grade 983-serien (pdf-fil, 50 kB)

2011-05-30

Beslut om tillåtelse av Asset International MASS System1 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 622 kB)
Beslut att tillåta MEAG 2000/70 2m som tvärgående skydd (pdf-fil, 622 kB)

2011-05-04

Beslut om tillåtelse av Duo-Rail som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 432 kB)
Beslut om tillåtelse av ProTec 120 som temporär skyddsanordning (pdf-fil, 392 kB)
Snoline TTMA 100 Trailer TMA tillåts för användning på allmänna statliga vägar (pdf-fil, 427 kB)

2010-11-29

Tillstånd att använda ACLS-TMA monterat på lastväxlarflak (pdf-fil, 226 kB)

2010-10-21

Tvärgående skydd vid vägarbeten: reviderat beslut beträffande införande av krav enligt metodbeskrivning 351 (pdf-fil, 817 kB)
Missiv Nytt beslut om tvärgående skydd enligt metodbeskrivning 351 vid vägarbeten (pdf-fil, 183 kB)

2010-06-28

Beslut om att godkänna Carrest Road Application för användning på det statliga
vägnätet (pdf-fil, 339 kB)

2010-06-01

Förlängning av beslut reflexmaterial (pdf-fil, 290 kB)

2010-02-12

Beslut om att tillåta användning av trafikbuffert typ MEAG 2000/100 på det statliga vägnätet (pdf-fil, 168 kB)

2009-09-02

Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:50) om användning av vissa varningsanordningar m.m. (pdf-fil, 17 kB)

Transportstyrelsens föreskrifter om användning av vissa varningsanordningar m.m. (pdf-fil, 61 kB)

2008-12-18

Beslut om att tillåta användning av Berlex lastväxlarflak SATSS som bärare av TMA Scorpionen (pdf-fil, 247 kB)

2008-10-17

Beslut om att tillåta användning av Bergma AS:s trafikbuffert Bergmabufferten 70/2000 (pdf-fil, 845 kB)

2008-02-11

Beslut om att tillåta användning av Berlex AB:s temporära skyddsanordning Plogen (pdf-fil, 31 kB)

2007-06-15

Dikesslåtter med maskin som framförs utanför den belagda vägytan (pdf-fil, 460 kB)

2007-06-14

Metodbeskrivning 351 - Tvärgående skyddsanordningar Klassificering, prestandekrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder (Trafikverkets publikationsdatabas)