Tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar

Denna information gäller för entreprenörer och järnvägsföretag som har behov av tillträde till Trafikverkets järnvägsanläggning.

Trafikverket byter successivt ut de befintliga låsen i järnvägsanläggningen. Det innebär att både nya elektromekaniska och gamla mekaniska nycklar används. 

För att få tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar ska det upprättas ett avtal om tillträde samt ett upplåtelseavtal med Trafikverket. Mer information om hur det görs finns nedan beroende på om avtalet rör järnvägsföretag eller entreprenörer. Upplåtelseavtalen tecknas på nationell nivå av organisations firmatecknare.

Trafikverket skickar efter handläggning ut de objekt som behövs för tillträde till den adress som angetts i ansökan. Objekten är inaktiva fram till dess att kvittens inkommit och tillträdesansökan beviljats. Normal handläggningstid är cirka 10 arbetsdagar.

Trafikverket har rätt enligt avtal att fakturera registerhållningsavgift efter leverans av objekt.

När ett tillträde eller avtal upphör ska objekten returneras med rekommenderad post till Trafikverket. För att få behålla utlämnade objekt krävs en ny godkänd ansökan.

För ytterligare beskrivning av nyckelhantering och tillträdesansökan se Steg för steg Dokument.

ID06 krävs för tillträde

För att få tillträde krävs registrering av giltigt ID06 kort i Trafikverkets registreringsklient, se länk nedan. Därför måste alla med behov av tillträde till järnvägsanläggningen att utföra registreringen.

Identifiera dig med mobilt bank-id och följ instruktionerna. Den som saknar mobilt bank-id kan få hjälp att registrera ID06-kort vid alla Trafikverkets förarprovskontor.

Järnvägsföretag

Järnvägsföretag behöver beställa ett avtal från Trafikverkets Support järnväg via support.jarnvag@trafikverket.se.

Ansökan om tillträde görs enligt mallen ”TR nyckelbeställning”, se under Dokument, och skickas till support.jarnvag@trafikverket.se.

Vid ansökan om tillträde till Säkra bangårdar, se länk ”Bangårdar med nödlägesplan” nedan.

Entreprenörer

I samband med att entreprenadkontraktet undertecknas behövs ett avtal om tillträde upprättas.

Endast personer som är fackkunniga och/eller instruerade av fackkunnig person kan få tillträde till Trafikverkets järnvägsanläggning som bangårdar, driftrum för signalställverk eller kraftförsörjningsanläggningar.

Vid ansökan om tillträde för entreprenörer används “Ansökan om tillträde – VO Underhåll”, se under Dokument. Entreprenören ansvarar för att fylla i mallen och överlämnar den till ansvarig projektledare på Trafikverket.

Vid ansökan om tillträde till Trafikverket IKT´s anläggning ska entreprenören kontakta ansvarig projektledare på Trafikverket.

Vid ansökan om tillträde till Säkra bangårdar, se länk ”Bangårdar med nödlägesplan” nedan.

Besök och ledsagning

För personer som inte omfattas av ovan kan tillträde eventuellt beviljas under tillsyn av behörig personal.

En instruktion och en TMALL för föranmälda besök finns längre ner på sidan under rubriken ”Dokument”.