Underrättelsesystemet - system för att hantera förändringar i kontrakt (ÄTA)

Trafikverkets underrättelsesystem är ett stöd för att Trafikverket och våra leverantörer* skriftligt ska kunna underrätta varandra vid kontraktmässiga förtydligande, förändringar, hinder och störningar.

Systemet stödjer den administrativa hanteringen av underrättelser och Ändring-, Tillägg- och Avgående arbeten (ÄTA).

I underrättelsesystemet kan du skapa och registrera, behandla och föra dialog samt komma överens om åtgärd och reglering.

Åtkomst

Underrättelsesystemet kommer endast att kunna nås av behörig personal hos leverantören. Du som ska logga in i Underrättelsesystemet behöver ett personligt inloggningskonto hos Trafikverket och vidare behörighet för de kontrakt du ska arbeta med.

Kontakta därför din kontaktperson hos Trafikverket som kommer att föra vidare frågan till Trafikverkets datasamordnare som kan ge mer information om hur du ansöker om inloggningskonto och för att få behörighet.

Underrättelsesystemet är webbaserat och du hittar det under tillgängliga program på Min  sida, länk finns längre ner på sidan.

Utbildning

De olika projekten kommer att hantera utbildning på olika sätt så kontakta därför er kontaktperson hos Trafikverket för mer information.

Det finns en självinstruerande manual som du hittar i nedanstående länk.

Användarmanual för leverantörer (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster) 

*Leverantörerna för underrättelsesystemet är de konsulter och entreprenörer som vi anlitar för framtagning av till exempel järnvägs- och vägplan, systemhandling, förfrågningsunderlag för utförande eller genomförandeentreprenad samt bygga anläggningen.