Samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2018

Här presenteras de samråd som genomförs om Järnvägsnätsbeskrivning 2018.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Inbjudan till samråd (pdf-il, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 JNB 2018 (pdf-fil, 1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 643 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 3

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 234 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 3 JNB 2018 (pdf-fil, 761 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 782 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 JNB 2018 (pdf-fil, 973 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 567 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 6

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 215 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 6 JNB 2018 (pdf-fil, 671 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 305 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 237 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 (pdf-fil, 764 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 233 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 (pdf-fil, 554 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 8 (pdf-fil, 163 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 (pdf-fil, 489 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 9 (pdf-fil, 103 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 (pdf-fil, 530 kB)
Redovisning av samrådssvar avvikelsemeddelande 10 (pdf-fil, 435 kB)