EG-försäkran

EG-försäkran är leverantörens bevis, eller för sammansatta produkter Trafikverkets bevis, på att levererade produkter uppfyller europeiska krav.

EG-försäkran krävs för att anläggningsändringar ska kunna godkännas av Transportstyrelsen i enlighet med godkännandeprocessen.

EG-försäkran ska vara registrerad i ERAs databas ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety), men publiceras även här för att förenkla hanteringen.