Prognos-, analys- och kalkylverktyg

Vi analyserar transportsystemet på olika sätt. Här finns verktyg för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser samt verktyg för avgifter inom järnväg, fakturor och analys av järnvägens infrastruktur.

Vi analyserar transportsystemet på olika sätt. Här hittar du verktyg för prognos, analys och kalkyl

Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser

Vi gör bland annat trafikprognoser, effektberäkningar och samhällsekonomiska kalkyler. För att genomföra analyserna har vi flera beräkningsverktyg till hjälp.

Avgifter inom järnväg, fakturor och analys av järnvägens infrastruktur

För att leverera beräkningsunderlag inför ansökan om kapacitet använder du avgiftskalkylatorn. Det finns också en internationell kalkylator för att räkna ut avgifter på Europas infrastrukur. Här finns också verktyg för planering och projektering, analys av järnvägens infrastrukturanläggning och underlag för fakturor som gäller de avgifter som Trafikverket fakturerar.

Beskrivning och kontaktperson

 På varje verktygs webbsida finns en kort beskrivning av verktyget samt en kontaktperson som du kan vända dig till om du har frågor.