Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sundsvallsbron om kvällen. Ljus från staden i horisonten.

Foto: Torbjorn Bergkvist

Klimatkalkyl – infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna dessa.

Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet genom utsläpp från trafik och genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Modellen kan användas för att göra klimatkalkyler för investeringsobjekt och baskontrakt för underhåll väg och som verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- och energieffektiviseringar inom infrastruktur. Kalkyler kan göras baserat antingen på ingående typåtgärder eller projektspecifika mängduppgifter för material- och energiresurser. Trafikens energianvändning eller utsläpp omfattas inte. Under rubriken ”Dokumentation” nedan finns rapporter som beskriver innehåll och underlag för respektive modellversion. 

Styrande riktlinje

I Trafikverkets styrande riktlinje TDOK 2015:0007, Klimatkalkyl - infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, som gäller från 1 april 2015 beskrivs när och för vilka åtgärder klimatkalkyler ska upprättas med hjälp av modellen Klimatkalkyl.

Förvaltning och utveckling

Trafikverket äger och förvaltar modellen Klimatkalkyl, och ansvarar för vidareutveckling. Den 1 juni 2020 lanserades Klimatkalkyl 7.0. I dokumenten "Nyheter i Klimatkalkyl 7.0" och i rapporten "Klimatkalkyl rapport version 7.0" hittar du mer information om vilka förändringar som gjorts. Det finns även en uppdaterad användarhandledning.