Transportekonomiprogrammet

Transportekonomiprogrammet är ett myndighetsgemensamt forskningsprogram som finansieras av Trafikverket och Vinnova. Energimyndigheten och Transportstyrelsen deltar som adjungerade.

Programmet strävar efter att utveckla metoder, modeller och underlag för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom hela transportområdet och forskning och innovation som motiveras av Trafikverkets uppgifter enligt instruktionen. Programmet välkomnar nya perspektiv och inriktningar i ett etablerat forskningsområde. Forskningen ska bidra till att öka kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en föränderlig värld. Mer forskning behövs för att ta fram morgondagens beslutsstöd och skapa förutsättningar för att omställningen till ett hållbart samhälle sker kostnadseffektivt.

39 miljoner fördelas över åren 2022-2024

Programmet vänder sig främst till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Även forskare vid företag och organisationer med forskningsanknytning kan vara en del av en ansökan. Huvudsökande ska vara disputerad inom relevant disciplin eller ha dokumenterad forskningserfarenhet samt vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Trafikverket och Vinnova har för avsikt att finansiera programmet med 39 miljoner fördelat över åren 2022-2024. Projekt som startas under programtiden kommer att finansieras projekttiden ut, dvs det går att söka finansiering även för år efter 2024. Medel för doktorander kan sökas. Medel beviljas för max 3 år. Utlysning sker en gång per år på sidan Riktade utlysningar, se länk nedan.