Maj 2024: Nyheter om miljökrav för entreprenader

Nu finns en uppdaterad vägledning till de ”Gemensamma miljökraven för entreprenader” här på vår webbsida. En lättare textjustering av kravdokumentet har också skett (inga nya/ändrade krav).