Samråd järnvägsnätsbeskrivning 2017

Här presenteras de samråd som genomförs om järnvägsnätsbeskrivning 2017.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Samråd för avvikelsemeddelande 1

Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 1 JNB 2017 (pdf-fil, 4 MB)
Inbjudan till samråd (pdf-fil, 229 kB)
Bilaga 3 B JNB 2017 Planerade stora banarbeten (pdf-fil, 89 kB)
Förlängt samråd och samrådsunderlag för avvikelsemeddelande 1, del 2 av 2 för JNB 2017 (pdf-fil, 245 kB)
Redovisning av samrådssvar, del 1 av 2 (pdf-fil, 573 kB)
Redovisning av samrådssvar, del 2 av 2 (pdf-fil, 388 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 2

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 235 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 2 JNB 2017 (pdf-fil, 1,4 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 233 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 4

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 4 JNB 2017 (pdf-fil, 1,1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 950 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 7

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 7 JNB 2017 (pdf-fil, 1,1 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 350 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 8

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 221 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 8 JNB 2017 (pdf-fil, 4 MB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 392 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 9

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 231 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 9 JNB 2017 (pdf-fil, 939 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 492 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 10

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 234 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 10 JNB 2017 (pdf-fil, 501 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 782 kB)

Samråd för avvikelsemeddelande 11

Inbjudan till samråd (pdf-fil, 261 kB)
Samrådsunderlag avvikelsemeddelande 11 JNB 2017 (pdf-fil, 596 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 241 kB)

Samråd för JNB 2017

Inbjudan till samråd – järnvägsföretag (pdf-fil, 221 kB)
Inbjudan till samråd – infrastrukturförvaltare (pdf-fil, 494 kB)
Sändlista – järnvägsföretag (Excel-fil, 27 kB)
Sändlista - infrastrukturförvaltare (Excel-fil, 32 kB)
Redovisning av samrådssvar (pdf-fil, 1 MB)